məbhut

məbhut
z. <ər.> Heyran-heyran, çaşmış halda, heyrət içində. . . Qatar yola düşdü və mən də məbhut onun gözdən itənədək dalınca baxdım. Ə. H.. Məbhut qalmaq – heyran qalmaq, təəccüblənmək, çaşıb qalmaq. <Dərviş:> Ox dəymiş şir kimi saçlarımı silkələyib, başımı yuxarı qaldırıb, məbhut bir halda qaldım. A. D.. . . Şəfiqənin mərmər kimi ay üzündə olan çökəklərini gördükdə Cəlil ağa məbhut qaldı və birdən-birə onu sevdi, aşiq oldu. Q. İlkin. Məbhut etmək – heyran etmək, heyrətdə qoymaq, təəccübləndirmək. Onların arasındakı intizam və başçılarına olan hörmət bizi məbhut etmişdi. M. İ.. Məbhut olmaq – bax məbhut qalmaq. Firidun maşından düşüb, göz işlədikcə uzanan bağa, güllüklərə və imarətlərə baxdıqda məbhut olub qaldı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Bhut Jolokia — Die Bhut Jolokia oder Naga Jolokia Chili ist eine Zuchtform der Paprika Art Capsicum chinense. Landsorten mit diesem Namen stammen aus Nordindien und sind durch mediale Aufmerksamkeit auch außerhalb Indiens bekannt geworden. 2006 wurde die Chili… …   Deutsch Wikipedia

  • Bhut Jolokia chili pepper — Bhut Jolokia chili Fresh Bhut Jolokia Details Species C. chinense and C. frutesc …   Wikipedia

  • Bhut Jolokia — Capsicum chinense C …   Wikipédia en Français

  • bhut — /booht/, n. (in Indian mythology) a spirit or demon. Also, bhoot /booht/. [1775 85; < Hindi bhut < Skt bhuta] * * * ▪ Hinduism Hindi  bhūt        in Hindu mythology, a restless ghost. Bhuts are believed to be malignant if they have died a violent …   Universalium

  • Bhut — Les bhut sont dans la mythologie des Kalash du Chitral, au Pakistan des êtres maléfiques pouvant être comparés à des démons. Les bhuts essayent de faire échouer les projets des humains, c’est pourquoi les Kalash les chassent des vallées par… …   Wikipédia en Français

  • bhut — ˈbüt, usu d.+V noun ( s) Etymology: Hindi bhūt, from Sanskrit bhūta, literally, having come into being, from bhavati he becomes, is more at be India : an especially malevolent spirit : ghost …   Useful english dictionary

  • Bhut. — abbr. geogr. Bhutan …   Dictionary of English abbreviation

  • bhūt'-odana — भूत्ओदन …   Indonesian dictionary

  • mat-məbhut — z. <ər.> Heyrət içində, böht içində, çox təəccüblə. Mat məbhut durmaq. – Hamı mat məbhut bir birinə baxırdılar. H. N.. <Dərviş:> Mən mat məbhut qaldım. A. D.. Kərim mat məbhut oturub dərin fikrə getmişdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məbhut — ə. mat, heyran, döyükmüş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”